مرور رده

اخبار و بررسی صنعت

تجارت آهن و فولاد چین و اوکراین در چه وضعیتی قرار دارد؟ به نظر می‌رسد تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین، بیشترین  تجارت آهن و فولاد اوکراین با کشور چین بوده است. اگرچه در حال حاضر روزنه‌های تجاری بین این دو کشور با گره‌های متفاوتی مواجه شده است اما در صورت امن شدن کریدور دریایی اوکراین، افزایش چشمگیری
ادامه مطلب ...