مرور رده

اخبار و بررسی صنعت

چین در ژانویه تا مه 2024، صادرات فولاد را 25 درصد در سال افزایش داد. بر اساس آمار منتشر شده، صادرات فولاد چین در سال 2024 نزدیک به 25 درصد افزایش پیدا کرد. به طوری که واردات فولاد چین در سال 2024 نسبت به سال 2023، 2.7 درصد کاهش یافت. در این گزارش به آمار صادرات فولاد چین در ماه ژانویه تا مه 2024
ادامه مطلب ...