مرور رده

درباه کارخانه ها

مقدار تولید ذوب آهن اصفهان در بخش داخلی و خارجی از ابتدای سال مالی تا تاریخ 30 دی 1402، 2,220.718 تن بوده است. جمع فروش داخلی و خارجی محصولات این شرکت برای تاریخ ذکر شده، ۳۵۳,۴۸۰,۳۹۵ میلیون ریال بود. در این مقاله به موضوع تولید ذوب آهن اصفهان و فروش داخلی و خارجی تا پایان دی ماه سال جاری
ادامه مطلب ...